Praktisk info.

Praktisk info.

Den private Skovdagpleje er et godkendt pasningstilbud under Viborg og Marriangefjord Kommunes fritvalgordning. Der ydes forældretilskud og søskende rabat efter gældende regler. D.v.s. at man opnår søskende rabatten, selvom man har sine andre børn i den kommunale børnehave eller SFO.

Jeg er godkendt til at passe 5 børn.


Jeg bruger først til mølle princippet.
Man kan blive skrevet på venteliste i min private dagpleje, hvor jeg så vil kontakte jer, hvis jeg får en ledig plads.

Fritvalgordningen
Fritvalgordningen betyder, at Viborg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte privat pasning, i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud.


Godkendelse og tilsyn med de private dagplejere
Den private pasningsordning er godkendt af Viborg/Marriagerfjord Kommune, der både kigger på den private dagplejers kvalifikationer, de fysiske rammer samt sikkerhed.

Der skal indgåes en skriftlig pasningsaftale mellem den private dagplejer og forældrene.

Viborg/Marriagerfjord Kommune skal også godkende pasningsaftalen.


Der bliver indhentet en straffeattest og en børneattest på den private dagplejer. Desuden indhentes der straffeattest på ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn over 15 år.