Standardside

Kommunal vs. privat

Børnepasning er ikke kun et spørgsmål om at få børnene "parkeret", mens mor og far er på arbejde. Det er også et spørgsmål om holdninger til opdragelse og kvalitet i pasningen.


Forskellen på kommunal dagpleje og privat dagpleje:
En privat dagplejer har ikke en fast løn. Der er stor forskel på både prisen og reglerne i de forskellige dagplejehjem.

Du får tilskud fra kommunen til privat dagpleje både af viborg kommune og marriager fjord kommune.

Kommunen fører opsyn hos den privat dagplejer. Det er både fra Viborg og marriager fjords Kommunens, der kommer og fører tilsyn.

Den private dagplejer får ingenting af kommunen til pasning af børnene, alt betaler hun selv, feks. barnevogne, højstole, legetøj, sikkerhedsudstyr som trappegitter osv.

Det er dagplejeren, der bestemmer, hvad der skal ske i hverdagen, hvad pladsen koster, om hun vil i legestue, på tur, og alt det der. Hun bestemmer selv åbne-lukketid, men må også selv finde børn at passe.

Den private dagplejer skal selv  indkræve sin løn for pasning af dagplejebørn.

Privat dagpleje er et tilbud, der kan sammensættes efter jeres behov for børnepasning, og giver nogle fordele som:

- fleksible pasningstider.
- Trygt pasningsmiljø
- Lavere pris
- Mindre smitterisici i forhold til storinstitutioner og gæstepleje.
- Mindre stress i en travl hverdag.

- samme voksen der passer, hele året. 

Jeg sætter dagsordenen. Jeg er ikke bundet af et reglement (som i den kommunale dagpleje), men kan imødekomme forældrenes og børnenes behov.

 

 http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5448243/1-0-til-dagplejen-over-vuggestuen/