Standardside

 

Sygdom.

Hvis jeg bliver syg.

I skal som hovederegl selv sørge for anden pasning hvis jeg er syg, skulle jeg blive syg , vil jeg kontakte jer i mellem kl 5.30 - 5.45.

Raskmelding sker inden dagen er omme. 

Hvis jeres barn bliver syg.

Børn med feber modtages ikke.

Hvis barnet har feber eller opkast/ diarre, dagen / aftenen eller natten inden en hverdag, kan barnet ikke modtages i dagpleje den følgende morgen. 

Jeres barn skal have en heldag hjemme uden feber før man er dagpleje klar igen. Jeres barn skal kunne deltage i hverdagen / legen uden at kræve særlig pasning.

Raskmelding eller besked om barnet kommer næste dag. 

Hvis jeres barn skulle gå hen og blive syg mens det er hos mig vil i blive kontaktet og jeres barn skal afhentes så ikke vi smitter hinanden :-)

Sygdomme og daginstitution/ dagpleje.

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/ dagpleje. Regler er lavet for at begrænse spredningen af smitsommesygdomme.

Det kan være vanskeligt for forældrene at få arrangeret pasning af deres børn. Nogle forældre vælger at løse problemet ved at give deres syge barn paracetamol om morgenen, inden det afleveres i daginstitution/ dagpleje. Men et barn bliver ikke raskt , når det får paracetamol. Hvis et barn møde i daginstitution/ dagpleje uden at være helt raskt , har det på grund af nedsat modstandskrafts en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil kunne smitte de andre børn i daginstitution/ dagplejen. Det er synd både for barnet og for de andre børn i daginstitution/ dagplejen.

Hvoedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution/ dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitution / dagplejen, når det er rask. Barnet  er rask , når det deltager i de aktiviteter , det plejer, uden at kræve særlig pasning.

I skal selv tegne en ulykkesforsiring til jeres barn, så de er ikke dækket i tilfælde af uheld.