Standardside

For det lille barn og dets familie er dagplejen meget betydningsfulde og ofte bliver hele dagplejernes familie en del af dagplejebarnets hverdag. For at sikre barnet en god start på livet udenfor eget hjem, er det derfor vigtig, at der dagligt er en åben og god dialog mellem forældre og dagplejen.

Derfor sætter jeg den daglige kontakt højt. Udover den mere uformellem samtaler, kan forældre have behov for at vende et mere personligt emne, der vedrører barnets hverdag i dagplejen. En sådan samtale skal og vil jeg altid finde tid til. I dagplejen ønsker jeg, at samarbejdet mellem forældre og dagplejere skal bære præg af åbenhed, ærlighed og tryghed. Omvendt forventer jeg også, at i som forældre, fortæller mig om barnets trivsel derhjemme, og om eventuelle forandringer.

Ved åbenhed, forstår jeg også ris og ros. Det rareste er, hvis den gives direkte. Men hvis det føles svært, så skriv en SMS, eller mail til mig