Af hensyn til barnets sikkerhed, må barnet kun udleveres til forældrene. Hvis man ønsker, at andre skal hente barnet, skal man sige det om morgenen ved aflevering eller over sms eller telefonopkald i løbet af dagen.